ทางหลวงชนบททุ่มงบกว่า 3,700 ร้อยล้านสร้างถนน ฉช.3001

ทางด้านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและมีการเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314-ลาดกระบังจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการกับระยะทาง 20.328 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 3700 ล้านบาทเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกับสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาพื้น

ที่โดยรอบสนามบินให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเขตการค้าอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกของประเทศและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 ค่ะ เนื่องจากปริมาณในการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่ผ่านทางท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมากส่งผลให้ทางหลวงชนบท ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314-ลาดกระบังจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการได้มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น

ได้เกิดความล่าช้าในการสัญจรไปที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ทช.แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งของถนนสายดังกล่าวค่ะ ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างการสมใส่ขยายคันทางด้านข้างที่ได้เสริมกำลังเรื่องการรับน้ำหนักของคันทางที่จะตอกเสาเข็มใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 3712.8 ล้านบาท และจะแบ่งงบผูกพันสี่ปีในปี 2559-2562 ค่ะ