เร่งสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อให้ทันปี 62

ทางด้านรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมในการเปิดเผยว่าในขณะนี้โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยังรอแห่งชาติได้มีผลดำเนินงานตามแผนคาดว่าโครงการก่อสร้างระยะที่หนึ่งและการทดสอบยางล้ออยู่เอ็นอาร์ 117 จะดำเนินได้ในปี 2560 กับโครงการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 ตามที่กำหนดไว้การจัดตั้งศูนย์การทดสอบยานยนต์และยังรอแห่งชาติเป็นเมกะโปรเจค เพื่อสนับสนุนการผลิตและการส่งออกยังรอยานยนต์และชิ้นส่วนหรือที่ไทยเป็นศูนย์กลางในการทดสอบของภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งโครงการนี้จะยกระดับประเทศจากการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนายานยนต์ชิ้นส่วนที่จะดึงเม็ดเงินใหม่ใหม่เข้าสู่ประเทศเพราะว่ารถหนึ่งคันที่มีชิ้นส่วน 2-3 หมื่นชิ้นกับอนาคตอะไหร่ชิ้นส่วนจะใช้เทคโนโลยีสูงและมีราคาเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการลงทุนของศูนย์การทดสอบกลางจะให้บริษัททุกค่ายมาใช้โดยจะเก็บค่าบริการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของษากัมยานยนต์เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันนีและสเปนจะทำให้การลงทุนในไทยมีค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบ

และรับรองต่ำที่สุดน่าจะเป็นที่ดึงดูดและบริษัทผู้ผลิตมาลงทุนออกแบบวิจัยและพัฒนาในไทยจะสอดคล้องกับคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติอนุมัติหลักการลดภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา ทางด้านปลัดกระทรวงษากัมได้กล่าวว่าคณะผู้บริหารและกระทรวงได้ศึกษารูปแบบวิธีในการบริหารของศูนย์ทดสอบยานยนต์และแอพพลัสอีเดียด้า เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทยรวมไปทั้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบ