เผยชาวอเมริกันไว้ใจบริษัทไอทีพัฒนาการขับขี่อัตโนมัติมากกว่าบริษัทรถยนต์

และจากการสำรวจที่ดินมุ่งเน้นความคิดเห็นกับรถขับขี่อัตโนมัติในเรื่องความปลอดภัยความไว้วางใจความเป็นส่วนตัวความเชื่อมั่นและ ความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะซื้อรถขับขี่อัตโนมัติถ้าหากมีการจัดจำหน่ายจริงในอนาคตสำหรับเรื่องความปลอดภัยผู้ขับขี่รถในสหรัฐอเมริกา 71% บอกว่ารถขับขี่อัตโนมัติมีความปลอดภัยเท่ากับหรือมากกว่ารถในปัจจุบันในขณะที่ชาวอิตาเลียนได้ไว้ใจเทคโนโลยีมากถึง 85 เปอร์เซ็นต์

แต่ละอย่างไรก็ตามคนยุคเก่าหรือว่าเบบี้บูมเมอร์บอกว่ารถขับขี่อัตโนมัติไม่มีความปลอดภัยและคนยุคใหม่หรือรุ่นหลัง Baby boomer ส่วนใหญ่จะชี้ว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยคนสูงอายุสามารถที่จะเดินทางด้วยตัวเองอย่างสะดวกขึ้นสำหรับผู้ที่มีความผิดที่ 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นได้ระบุว่าอาจจะซื้อรถขับขี่อัตโนมัติ สำหรับผู้ที่สนใจก็คือผู้ขับขี่ชาวอเมริกันที่เชื้อมาบริษัทผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยี

Apple และ Google สำหรับการพัฒนารถขับขี่อัตโนมัติรองลงมาก็คือบริษัทรถยนต์ทั่วไปบริษัทร่วมเดินทางหรือว่าอะไรฉันเองก็ได้รับความเชื่อมั่นเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์และคนยุคเบบี้บูมเมอร์เกือบครึ่งหนึ่งก็ไม่ไว้ใจบริษัทใดทั้งนั้นเลย และไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ารถขับขี่อัตโนมัติพร้อมใช้งานได้อีก 10 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนเลยค่ะ