suzuki ถูกกล่าวหาว่าโกงเอกสารค่าไอเสียของอเมริกา

ทางด้านประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเรียกพนักงานของซูซูกิทริปที่อเมริกาจากข้อกล่าวหา Wayne Powell ในเรื่องการปลอมแปลงแบบฟอร์มใบงานตรวจสอบมลพิษในอเมริการวมถึงการเขียนรายงานเชิงรัฐบาลสหรัฐในวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมาที่ 3 เขตมิชิแกนตะวันออกได้มีการแจ้งข้อความในเวเนเท่ากับกรณีการกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จในแบบฟอร์มการตรวจสอบมลพิษของอเมริกาค่ะ

สำหรับข้อกล่าวหานั้นมาจากรัฐบาลสหรัฐไปออกมาแจ้งว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวเลขของซูซูกิและรุ่นปี 2012 ที่นำเข้ามาจำหน่ายเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานไอเสียในยุคที่ทางหน่วยงานตรวจสอบมลพิษให้กับบริษัทผู้ผลิตรวบรวมจำนวนของรถที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกันซึ่งไร้หาค่าไอเสียจากการเปลี่ยนตัวเลขของเครื่องยนต์ทั้งหมดค่ะ สำหรับวิธีดังกล่าวนั้นเป็นเหมือนทางลัด

ให้กับค่ารถจักรยานยนต์ได้ผ่านมาตรฐานไอเสียง่ายขึ้นก่อนหน้าที่จะปรับให้ต้องมีการวัดค่ามาตรฐานไอเสียเป็นคันๆไปค่ะ สำหรับค่ารถก็มีหน้าที่ในการรวบรวมตัวเลขทั้งหมดเพื่อที่จะส่งให้กับหน่วยตรวจสอบที่รัฐบาลสหรัฐได้ตรวจสอบพบว่าจากรายงานของ travel ทำให้ซูซูกิมีการบิดเบือนตัวเลขซึ่งในเป็นอังกฤษสะกิดมียอดขายที่แท้จริงมากกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารที่รายงานเป็นการตรวจเลขที่มากเกินข้อกำหนดที่ตั้งไว้ค่ะ