ดูคาติ Monster รุ่นใหม่เครื่องยนต์ระบายอากาศ

ทางด้านเว็บไซต์ a&s ได้มีการเผยภาพการดักถ่ายของดูคติ Monster ที่มีการนำเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศเข้ามาเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกให้กับลูกค้าที่ได้ใช้เครื่องยนต์ 803 ซีซี ในรูปแบบของดูคติแสคลมเบอร์ ซึ่งดูคตินี้จะเป็นดูคติ Monster ที่ล่างสุดของตระกูล Monster

ที่จะวางจำหน่ายร่วมกับดูคติ Monster 939 และ 1200 ดูคติ Monster 939 จะนำเครื่องยนต์รูปใหม่ที่ใช้ในดูคาติ ไฮเปอร์สตาด้าขนาด 937 ซีซี ที่จะมีการระบายความร้อนด้วยน้ำมาวางแทนให้กับเจ้าเป็น 821 รุ่นเดิม

และเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนสองเปล่าจะใช้แรงม้า 70 แรงม้าน้อยกว่า 796 ที่เคยวางไว้ 87 แรงม้า เพื่อที่จะผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร 4 ในยุคที่เครื่องยนต์นั้นกำลังจะโดนล้างบางค่ะ และราคาการทำตลาดจะเป็นการดึงดูดลูกค้าคนใหม่เข้ามาเป็นชาวเดสโมให้มากขึ้น