Mazda Denso Toyota กับการจับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

และทางด้าน 3 บริษัทไม่ว่าจะเป็น mazda motor corporation denso corporation toyota motor corporation ได้มีการลงนามในการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานของรถพลังงานไฟฟ้าค่ะ ซึ่งทั้งสามนั้นได้เห็นกับข้อตกลงในการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนไฟฟ้ากับการคัดเลือกวิศวกรหัวกะทิถัง 3 บริษัทมาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยกับการแถลงการณ์ช่อง 3 บริษัท

ก็ได้ระบุว่าเนื่องจากหลายประเทศนั้นได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายลดการหมุนกระจกตั้งน้ำแล้วรถพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับค่านิยมบ้างอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะตอบสนองกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบขับเคลื่อนรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่รองรับการเติบโตในอนาคตด้วย และก็ตระหนักว่ารถพลังงานไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ

ที่จะอยู่ควบคู่กับรถยนต์ฟิวเซลสำหรับปัจจัยในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะให้การยอมรับเป็นวงกว้างจะเป็นการลงทุนที่จำเป็นจะต้องมีความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้พัฒนาค่ะ สำหรับข้อตกลงที่มีการผสมผสานความแข็งแกร่งของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความเ****วชาญทางด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์การพัฒนาด้วยคอมพิวเตอร์ของ mazda เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของ denso กับแพลตฟอร์ม Toyota New Global Architecture นั่นเองค่ะ