Subaru ยอมรับช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพไม่ได้ผ่านการรับรอง

และทางด้าน Subaru ได้ออกมายอมรับกับช่างเทคนิคที่มีการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ขั้นตอนสุดท้ายไม่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหมือนกับกรณีของนิสสันค่ะ กับข้อบกพร่องที่Subaruทำขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนิสสันยอมรับว่าจะใช้ช่างเทคนิคที่ไม่ผ่านการรับรองในการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ผลิตในญี่ปุ่นทำให้ได้สารจะต้องเลือกเครื่องรถที่ผลิตในช่วง 3 ปี

ที่ผ่านมาถึง 1.2 ล้านคันพร้อมกับระงับการผลิตในทุกโรงงานด้วยค่ะ กับการปล่อยให้ช่างเทคนิคที่ไม่ผ่านการรับรองการทำการตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นทำให้Subaruพิจารณาว่าจะเรียกคืนรถยนต์ 255,000 ค่ะ ทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Subaru ได้

กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ในขั้นตอนสุดท้ายมีความสำคัญและต้องจัดตลาดว่าเรามีการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐานและเราก็มีการปฏิบัติงานที่มีมานานกว่า 30 ปีที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะ และกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นกันเป็นผู้สั่งการให้บริษัทรถยนต์การประเมินตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายหลังจากมีสารตกเป็นข่าวกับการละเมิดข้อกำหนดเมื่อเดือนที่แล้วด้วยค่ะ