รถไฟญี่ปุ่นมีการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้

และสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟก็เป็นวิธีในการเดินทางหลักของเมืองใหญ่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นกับระบบคมนาคมแบบรางของประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาจนติดอันดับต้นต้นของโลกแล้วซึ่ง 1 ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นก็คือปัญหาด้านความปลอดภัยที่ผู้โดยสารตกธารธาราลงไปสู่รางรถไฟเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวประเทศญี่ปุ่นได้มีการวางมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับการติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแต่ว่าเพื่อระบบความปลอดภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มีการเอาเทคโนโลยี QR Code มาใช้เพื่อการควบคุมประตูกั้นชานชาลาป้องกันอุบัติเหตุของการตกไปบนรางรถไฟเป็นครั้งแรกของโลกด้วยค่ะ

สำหรับการเริ่มติดตั้งประตูกั้นทางตลาดเป็นการป้องกันอุบัติเหตุของการใช้บริการรถไฟและถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่เพิ่มความปลอดภัยต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาโตเกียวโอลิมปิกกับพระลิมปิในปี 2020 และคิวอาร์โค้ดนั้นสามารถนำมาใช้งานกับขบวนรถไฟได้หลากหลายชนิดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีราคาสูงด้วยค่ะ และคิวอาร์โค้ดนั้นสามารถนำมาใช้งานกับขบวนรถไฟได้หลากหลายชนิดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีราคาสูงด้วยค่ะ

รูป และคิวอาร์โค้ดนั้นสามารถนำมาใช้งานกับขบวนรถไฟได้หลากหลายชนิดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีราคาสูงด้วยค่ะรูปแบบในการทำงานที่มีการทดลองใช้ที่ Toei Asakusa สถานี Daimon และทางด้านขบวนรถไฟในสถานีไดมอนด์ประตูกั้นชานชาลามีการติดตั้งไว้ชั่วคราวมีการประตูกระจกของขบวนรถไฟมีสติกเกอร์ QR Code เป็นรูปเรขาคณิตขนาดใหญ่ 15 cm ที่ชานชลาจะมีการมีกล้องสำหรับอ่าน QR Code ติดตั้งไว้หน้ารถไฟแล่นมาถึงชานชลากล้องที่ชานชลาจะทำการอ่าน QR Code และประตูกั้นชานชาลาจะเปิดออกเองก็นำเทคโนโลยี QR Code มาใช้เป็นการควบคุมการทำงานของประตูขนาดเท่านั้นเองค่ะ