สหภาพแรงงานอเมริกาต้องยุติความสัมพันธ์กับ Harley Davidson

และทางด้านสหพันธ์แรงงาน 2 แห่งได้มีการประกาศยุติความสัมพันธ์กับทางด้าน Harley Davidson กับปัญหาในการจัดแรงงานของโรงงานตัวเองในการนำพนักงานชั่วคราวมาทำงาน แทนในช่วงชั่วโมงของลูกจ้างของสหพันธ์ค่ะ กับการประกาศหลังจากที่ประชุมของหัวหน้าสมาคมคนงานจักรกลกับการบินนานาชาติกรมแรงงานเหล็กและ CEO ของ Harley Davidson

ในการหารือเพื่อบริหารจัดการแรงงานในโรงงานของค่ายตราโล่ที่อเมริกาค่ะ การหารือดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้สวยและยังเป็นตัวที่ทำให้เกิดการยุติความสัมพันธ์ยาวนานกว่า 20 ปีของแรงงานและ Harley Davidson ที่เป็นประธานสหภาพแรงงานก็ได้บอกว่าตลอดเวลา 7 ปีที่ผ่านมานั้น Harley Davidson ได้มีการปรับลดชั่วโมงในการทำงานลงและมีแผนในการปรับลดการจ้างงานลงด้วยสำหรับปัจจัยที่ส่งผลกับสหภาพแรงงานก็

คือการจ้างพนักงานชั่วคราวแทนการจ้างพนักงานประจำตั้งโรงงานในอินเดียและประเทศไทยทางที่จะขยายโรงงานในสหรัฐอเมริกาค่ะ กะซ่างสาเหตุปัจจัยนี้เป็นเพราะยอดขายของ Harley ในอเมริกานั้นตรงกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ชะลอตัวกับการที่เกิดปัญหาเรื่องการเพิ่มลูกค้าหรือว่านักขับขี่รายใหม่เข้ามาค่ะ