ฮอนด้าหารือกับ Google พัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ

ได้มีการหารือและความคืบหน้าเป็นข้อตกลงที่คาดว่าจะมีการร่วมมือทางด้านเทคนิคระหว่างฝ่ายวิจัยพัฒนาของฮอนด้าและเวย์โม และทั้งสองฝ่ายนั้นแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยค่ะ ทางด้านข้างของญี่ปุ่น

ได้มอบรถทดสอบให้กับเวย์โมเพื่อพัฒนาต่อไปกลายเป็นบริษัทรถยนต์รายที่สองที่ได้ร่วมมือต่อจากเฟียสไคเลอร์ที่มีให้บริทจำนวน 100 คันให้กับเวย์โมเพื่อไปทดสอบ ได้มีการว่ามาเกิดขึ้นในศิริครวันเล่ของ Google ประเทศสหรัฐอเมริกาและโทจิกิศูนย์วิจัยและพัฒนาฮอนด้าประเทศญี่ปุ่น

ทางด้านวิศวะกรของทั้งสองฝ่ายใกล้ชิดฮอนด้าประกาศจะนำเสนอรถขับขี่อัตโนมัติภายในปี 2020 และมีการประกาศว่าพวกเขาไม่ได้มีการเป้าหมายพัฒนารถกับพี่อัตโนมัติแต่ว่าจะมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีมากกว่าที่จะนำเสนอเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับบริษัทรถยนต์ค่ะ