BMW มอเตอร์ราดไทยแลนด์โต ถึง 42%

ทางด้าน BMW มอเตอร์ราด ประเทศไทยได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2% และผ่านมากับยอดขาย 1819 คันทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของมอเตอร์ราดรวดเร็วสามของโลก ได้มีการเผยว่า BMW มอเตอร์ราดทั่วโลกเติบโตถึง 6% ในปีที่ผ่านมาสามารถเติบโตต่อเนื่องหกปีซ้อนกับยอดขายถึง 145,032 คัน ประเทศไทยมีการเติบโตถึง 42% ในปี 2016 กับยอดขาย 1819 คันจาก 1280 คัน

ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับสามในการเติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกและตลาดบิ๊กไบค์ในประเทศอยู่ที่ 9.6% ยอดขายจดทะเบียนทั้งหมด 1.8 หมื่นคัน สำหรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งหมด 12 แห่งที่ได้มีการเปิดตัวแทนแห่งที่ 10 ที่สยามมอเตอร์ราดจังหวัดภูเก็ตไปหมาดๆเลยค่ะ สำหรับตัวแทนจำหน่ายไม่ได้สำคัญเท่ากับคุณภาพบริการที่ดีของตัวแทนนั่นเองค่ะ ทั้งยังได้คาดการณ์ว่าปีนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์บ้านเราค่อนข้างจะมีสัญญาณที่ดีในการเติบโตแน่นอนว่าการเมืองได้เข้ามารบกวนแต่ว่าหน้าที่ของ BMW มาตลาดที่จะต้องเติบโตกว่าตลาดในปีนี้และยังต้องเติบโตด้วยตัวเลขสองหลักการตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาดที่จะต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย